Texas Oldtime Fiddlers Association - Llano 2011

Photographers: Nonie & Mia Orosco